مقاومت ساعت هوشمند در برابر آب (ATM)

مقاومت ساعت هوشمند در برابر آب (ATM)

مقاومت ساعت هوشمند در برابر آب (ATM)

مقاوم بودن در برابر آب یکی از ویژگی های جالب توجه اضافه شده به ساعت های هوشمند است که امکان استفاده از آن ها در استخر یا حمام را ایجاد می کند. ساعت هایی که این ویژگی را ندارند، حتی هنگام تماس کوچک با آب دچار آسیب شوند. در نتیجه ضد آب بودن یک ساعت هوشمند، روی مقاومت کلی و طول عمر آن تاثیر مستقیم می گذارد.

وقتی صحبت از مقاومت در آب مطرح می شود، باید بتوان میزان این مقاومت را مشخص کرد. برخی ساعت ها تنها در برابر پاشیدن آب مقاوم هستند و اگر به طور کامل زیر آب قرار گیرند مقاومت خود را از دست می دهند. اما دسته دیگری از ساعت ها هستند که می توان آن ها را کاملا در آب غوطه ور کرد بدون اینکه مشکلی برایشان پیش بیاید.

در مورد چنین ساعت هایی نکته ای که باید به آن توجه شود، فشار آب است. فشار مایعات با افزایش ارتفاع از سطح مایع، زیاد می شود. در نتیجه وقتی در عمق دو متری زیر آب قرار بگیرید، تحت فشار بیشتری هستید نسبت به وقتی که در یک متری از سطح آب قرار دارید. به همین دلیل وقتی صحبت از میزان مقاومت ساعت هوشمند در برابر آب به میان می آید، فاکتور ارتفاع از سطح آب چیزی است که اهمیت دارد.

مقاومت ساعت هوشمند بر حسب ATM

اگر به فکر خرید ساعت هستید و در مورد آن تحقیق کرده اید، حتما در جلوی فیلد مقدار مقاومت در برابر آب، با عبارت ATM مواجه شده اید. این عبارت میزان فشاری (بر حسب اتمسفر) که یک ساعت می تواند به صورت ساکن در زیر آب تحمل کند را مشخص می کند.

با توجه به چگالی آب، با هر 10 متر پایین رفتن در آب، فشاری به اندازه یک اتمسفر افزوده می شود. پس وقتی میزان مقاومت یک ساعت برابر 1ATM باشد، یعنی تا عمق 10 متری در زیر آب قابلیت استفاده دارد. به طور کلی مقدار مقاومت با توجه به عدد ATM برای مصارف گوناگون به شکل زیر است:

  • 1ATM: مقاومت برای استفاده هنگام حمام، زیر باران و برف و پاشیدن آب.
  • 3ATM: مقاومت برای استفاده هنگام حمام، زیر باران و برف و پاشیدن و پریدن در آب.
  • 5ATM: مقاومت برای استفاده هنگام شنا کردن، شیرجه زدن و غواصی.
  • 10ATM: مقاومت برای استفاده هنگام ورزش های آبی همچون جت اسکی.

هم اکنون می‌توانید بهترین ساعت‌های هوشمند را از دیجی کوک تهیه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید